Đề cập đến chiếu sáng tòa nhà, hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến những tòa nhà, chung cư cao tầng chứa chan ánh sáng ban đêm. xu hướng chiếu sáng tòa nhà, Công trình kiến trúc ngày càng được phát triển và áp dụng phổ thông, đặc trưng ở các thị thành to. Trong các phương án ngoại hình đèn LED chiếu sáng tòa nhà đấy, đèn hắt...